Verkoopsvoorwaarden

hotmeltparts.eu is een handelsnaam van HiQ Tech Systems bv. Elke opdracht wordt uitsluitend aanvaard volgens de Algemene en Specifieke Verkoopvoorwaarden van HiQ Tech Systems bv. Uitgebreide verkoopvoorwaarden zijn op eenvoudig verzoek te verkrijgen.

Prijzen op de website

De prijzen op de website zijn slechts definitief na 'Orderbevestiging' in de vorm van een 'Pro-formafactuur'.
Indien een prijs gewijzigd wordt, heeft de klant het recht zijn order te annuleren. HiQ Tech Systems behoudt zich het recht voor prijzen te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving en/of om bestellingen te weigeren.

Levering

Leveringskosten zijn steeds exclusief (Ex Works Magazijn Belgiƫ) tenzij anders aangegeven in de 'Orderbevestiging'.
De klant kan gebruik maken van de standaard leveringsdiensten georganiseerd via HiQ Tech Systems of kan voor eigen rekening en op eigen verantwoordelijkheid zelf afhaling organiseren op de door HiQ Tech Systemsbevestigde datum en locatie.

Leveringstermijn

De vermelde leveringstermijnen worden steeds louter ter informatie weergegeven. Artikelen die op de website als stock item gemarkeerd zijn, zijn normaal gezien uit stock leverbaar. Ze worden na ontvangst van uw betaling binnen 24 tot 48h verstuurd, tenzij anders bevestigd werd. Voor alle andere artikelen geldt de bevestigde leveringstermijn als indicatie.

Btw, douane en taksen

Btw, douanekosten en andere taksen zijn steeds exclusief en dus voor rekening van de klant tenzij anders aangegeven in onze 'Orderbevestiging'. Alleen bedrijven met een geldig btw-nummer kunnen voor intracommunautaire leveringen vrijgesteld worden van btw. HiQ Tech Systems heeft het recht om bijkomende administratieve kosten aan te rekenen indien extra douane- of invoerformaliteiten vervuld dienen te worden.

Garantie

Goederen mogen enkel geretourneerd nadat een 'Garantieaanvraag' werd ingediend. Aanvraag worden binnen de 48h na indiening behandeld. Garantie wordt alleen verleend op fabricagefouten en nadat de 'Garantieaanvraag' volgens de geldende garantieprocedure werd goedgekeurd. De garantieperiode bedraagt 2000 uur productie, gelimiteerd tot 12 maand na verzending van de goederen. Voor typische slijtageonderdelen noch voor onoordeelkundig gebruik van de goederen kan de garantie ingeroepen worden.

Aansprakelijkheid

Onder geen enkele voorwaarde kan HiQ Tech Systems aansprakelijk worden gesteld voor gevolgschade noch voor de performantie van lijmen. De aansprakelijklijkheid van HiQ Tech Systems beperkt zich tot de leveringsomvang en de verkoopwaarde ervan.

Rechtspraak

Elk contract resulterend uit een aankoop bij HiQ Tech Systems valt onder de bevoegdheden van het Belgische recht.