Disclaimer

Doel van de site

De website www.hotmeltparts.eu geeft een overzicht van het producten- en dienstenaanbod van HiQ Tech Systems.

Het gebruik van de site

HiQ Tech Systems levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de op of via de website verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de website onbeschikbaar zou zijn, zal HiQ Tech Systems de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten. HiQ Tech Systems geeft geen garanties op het up-to-date zijn van de informatie. HiQ Tech Systems kan niet verantwoordelijk gesteld worden indien het gebruik van deze informatie leidt tot schade of verlies.

HiQ Tech Systems levert ook grote inspanningen om onderbrekingen door technische fouten zoveel mogelijk te voorkomen. Nochtans kan HiQ Tech Systems niet garanderen dat de website volledig vrij van onderbreking zou zijn of niet door andere technische problemen kan worden getroffen.

HiQ Tech Systems kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de website of van de op of via de website ter beschikking gestelde informatie.

Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die op of via de website ter beschikking wordt gesteld, kan u ons contacteren.

De website van HiQ Tech Systems kan links naar andere websites bevatten waarover HiQ Tech Systems geen enkele technische of inhoudelijke controle uitoefent. HiQ Tech Systems kan daarom geen enkele garantie bieden over de volledigheid of de juistheid van de inhoud noch over de beschikbaarheid van deze websites.

HiQ Tech Systems aanvaardt geen aansprakelijk voor enige rechtstreekse of onrechtstreekse schade die voortvloeit uit het raadplegen of het gebruik van de websites of van de ter beschikking gestelde info op de websites waarnaar u op of via de website wordt verwezen.